COMUNICAT LA ÎNCEPEREA DERULĂRII PROIECTULUI
,,Creșterea competitivității clinicii MEDIMAGES prin diversificarea serviciilor medicale”

SC MEDIMAGES SRL, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str. Tarnița, Nr. 7, Ap. 40, Jud. Cluj, anunță începerea derulării proiectului ”Creșterea competitivității clinicii MEDIMAGES prin diversificarea serviciilor medicale”, în baza contractului de finanţare nr. 35/27.05.2024, încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027.

Proiectul ”Creșterea competitivității clinicii MEDIMAGES prin diversificarea serviciilor medicale’’, avand cod SMIS 305886 este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, și are o valoare totală de 11.144.167,60 lei, din care 6.897.844,56 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (FEDR = 5.863.167,88 lei si Buget național = 1.034.676,68 lei).

Proiectul se implementează la punctul de lucru situat în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși, Nr. 133, P+2E+M, Jud. Cluj, și se derulează în perioada 27.05.2024 – 31.08.2025.

Obiectivele proiectului:
– Achiziția de aparatură medicală de înaltă tehnologie în vederea diversificării serviciilor medicale.
– Achiziția de dotări în scopul respectării principiilor orizontale.
– Creșterea numărului de angajați cu 4 persoane, până la finalul implementării proiectului.

MEDIMAGES S.R.L.
Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși, Nr. 133,
Tel. 0744561967, e-mail: medimagesproiect@gmail.com


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul regiunii!

www.regionordvest.ro I www.nord-vest.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027